SON HABERLER

Kosta Rika Evlilik Eşitliğine Evet dedi

Kosta Rika evlilik eşitliğine “Evet” diyor.

Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi (IACHR), gözlemlediği imzacı ülkelerin eşcinsel çiftlere ayrımcılık yapmaması gerektiğine dair bir bildiri yayımladı.

Kosta Rika hükümeti, eşcinsel çiftlere ayrım gözetmeksizin davranmaları gerektiğini söyleyen bu yazılı karara uyacağını bildirdi.

Yedi hakimden oluşan heyet, imzacı hükümetlerin aynı cinsiyette olan insanlar arasında bir aile bağından türetilen tüm hakları tanıması ve garanti etmesi gerektiğini ifade eden bir bildiri yayınladı. Yargıçlar, ‘evlilik hakkı da dahil olmak üzere mevcut tüm iç hukuk sistemlerine erişim sağlamayı’ gerekli gördüğünü söyledi. Bunun “eşcinsel çiftlerin oluşturduğu tüm ailelerin haklarının korunmasına” izin vereceğini açıkladılar.

Kosta Rika hükümeti de bu açıklamaya uyacağını söyledi.