SON HABERLER

İngiltere cinsiyetçi reklamlar için sıkı düzenlemelere hazırlanıyor

İngiltere, cinsiyet rollerini pekiştiren reklamlar için sıkı düzenlemelere hazırlanıyor.

İngiltere’de Reklam Standartları Kurumu (ASA), reklamlarda kullanılan kalıplaşmış cinsiyet rolleri üzerine bir rapor yayınladı. “Betimlemeler, Algılar ve Zarar” adlı raporda, reklamlarda cinsiyet rollerinin ve bu rollerin dışında yaşayan insanların güldürü unsuru olarak kullanılmasının toplum için zararlı sonuçları beraberinde getireceğini vurguluyor.

ASA, GfK (Growth from Knowledge) ile birlikte çalıştığı bu raporla reklamlarda beden imgesi, nesneleştirme, cinsellik ve cinsiyet rolleri de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kalıplaşmış vurguları inceledi. Rapor aynı zamanda, reklamların cinsiyetçi olmaması için yeni kurallar ve düzenlemelere zemin görevi görüyor.

ASA, dün yayınlanan raporuyla birlikte yeni düzenlemelerin geleceğini duyurdu. Yeni düzenlemeler, cinsiyet rollerinin dışında yaşayan kişileri alay konusu yapan reklamlar da dahil olmak üzere cinsiyet üzerinden potansiyel algı aşılayacak reklamları önlemek için daha sıkı kurallar getirecek.

Kaynak: Kaos GL