SON HABERLER

Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Kampüsün Renkleri LGBTİ Topluluğu Kuruldu

Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Kampüsün Renkleri LGBTİ Topluluğu kuruldu.

Oluşturulan facebook sayfasında topluluğun paylaştığı metin şöyle;

Stonewall’ün cüretti, Gezi’nin isyanı ile birleşti. Meşrulaşan ibneler, öz örgütlülüğünü kuruyor.
Antakya’da(Hatay), Mustafa Kemal Üniversitesi’de Kampüsün Renkleri olmaya geliyoruz. Seni de bekliyoruz!
Heteroseksizm ve patriyarkanın tarihsel ittifakını derinleştiren iktidar ve kapitalizm tarifleri, her geçen gün şiddetini arttırarak LGBTİ kimlikleri üzerinde meşrulaşmaktadır. Meşrulaşmanın gerçekliği üzerinden yaşam alanlarını yaratmaya çalışan LGBTİ hareketi, temelindeki özne kimliğin inşasına ulaşamadan hegomonya alanlarının esiri haline gelerek var olmuş ve var olacak mücadele hattını sönümlendirmiştir.
Kimliğin dinamizmi içerisinde akışkanlığını koruyan politik çizgi; eril ve heteroseksit iktidar tarafından yeniden şekillendirilerek topluma “yenilenerek” pazarlanmıştır. Kimliğin tarafsızlığını var ederek kimliği nötürlemiş ve soyutlanan kimlik toplumsal bütünlük içerisinde yabancılaşmıştır.
Yabancılaşma örneklerini sokaklarda, caddelerde, mahallelerde, üniversite kampüslerinde ve “akademik” eğitimlerde, görmekte ve her defasında bir kez daha yaşamaktayız.
Kampüsün Renkleri LGBTİ Topluluğu olarak verili öğretilere, kurulmuş düzene, normale, katliamlara, tecavüze alışmadık, alışmayacağız. Eril iktidarı toplumsallaştıran homofobiye, bifobiye, transfobiye karşı konumlanarak, kampüsü ve renklerini var edeceğiz.
Bizler direnişin kuşağıyız.
Bizler direnişin gökkuşağıyız.

ASDİ olarak Kampüsün Renkleri LGBTİ Topluluğunu tebrik eder, başarılar dileriz…