Türkiye'deki spor bahisleri ve çevrimiçi casino oyunlarına yeni başlayanlar ve deneyimli hayranlar için bahis şirketi Mostbet mükemmel bir seçimdir. Dünyanın her yerinden oyuncular, kullanışlı tasarım, uygun oranlar, çeşitli promosyonlar ve bonuslar, bedava bahisler, bedava çevirmeler ve hızlı para çekme işlemlerinin ilgisini çekiyor. Bahis şirketi, oyunun önemli anlarını kaçırmamak için iOS ve Android için uygun bir mobil uygulama geliştirdi.
SON HABERLER

Türkiye’de tüm yönleriyle fuhuş suçları

Tüm eşcinsellerin aklını kurcalayan sorulardan bazıları fuhuş nedir, kapsamı nedir, hangi haller fuhuş sayılır ve eşcinsellik bir fuhuş suçu mudur? Durumu irdelemeden önce hemen maddi kanun metnine bakalım ve tüm unsurları ile suçu irdeleyelim:

hazırlayan: futurelavirs

Fuhuş:

TCK m. 227:

“(1) Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır.

(2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır.

(3) (Mülga: 6/12/2006 – 5560/45 md.)

(4) Cebir veya tehdit kullanarak hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

(5) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üst soy, kayın üst soy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(6) Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(7) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(8) Fuhşa sürüklenen kişi, tedaviye veya psikolojik terapiye tâbi tutulabilir.”

Madde metninden de anlaşılacağı gibi kanun koyucu öncelikle reşit olmayan bireyleri korumak, reşit olanların ise sömürülmesine mani olmak ve özellikle fuhuşa teşvik edenleri cezalandırmak istemiş. Suçun maddi ve manevi unsurundan anlaşıldığı gibi fuhuş suçu, aslında bu suçu işlemeye teşvik edenleri cezalandırmak için konulmuş, yoksa bunu yapanları değil. Teknik anlamda fuhuş suçu terim olarak anladığımız suçtan kesinlikle çok farklı.

Peki, Fuhuş Suçunda Amaç Fuhuşa Teşvik ve Yardım Edenleri Cezalandırmak ise Fuhuş Sayılan Hareketler Neler?

Hemen akla gelen suç bu noktada TCK m. 225’te yer alan hayâsızca hareketler suçudur. Fuhuş, toplum içinde yapıldığı sürece suç sayılmış, gizli olanlar suç sayılmamış, ancak fuhuş yaptıranlar aleni ya da gizli de olsa mutlak surette suç faili sayılmıştır.

Hayâsızca hareketler:
“MADDE 225. – (1) Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Şu halde fuhuş olarak tanımlanan pek çok eylemi işleyenlere bu maddeden ceza verilecek. Madde metninde de anlaşıldığı üzere cinsiyeti ne olursa olsun toplum içinde herkesin göreceği şekilde seks yapanlar ya da örneğin soyunarak ya da göstermek suretiyle kendini teşhir edenler tıpkı fuhuş yapmış gibi bu madde kapsamında cezalandırılacak.

Enteresan olan bir kez toplum içinde seks yapanla daimi surette bunu meslek haline getirenin aynı maddeden yargılanması. Evet, bir kez yapanla sonsuz kere yapan arasında ayrım yok.

Peki, Yargıtay’ın Fikri Nedir?

Yargıtay çok yeni bir kararında da “Fuhuş suçunda; mağdurelerin tüm aşamalarda fuhuşu kendi istekleri ile yaptıklarına dair beyanları, mağdurenin daha önce başka kişilerin yanında da fuhuş yaptığını belirtmesi, diğer mağdurenin iki kere fuhuş yaparken yakalanıp yurda yerleştirilmesine rağmen buradan kaçarak fuhuş yapmaya devam etmesi ve tüm dosya kapsamına göre, yanlış değerlendirme ile sanıklar hakkında orantılılık, hak ve nesafet ilkelerine aykırı olarak üst sınırdan ceza verilmesi…” şeklinde görüş ve tanım bildirerek fuhuş yaptıranları sanık yapanları ise mağdur olarak tanımlamıştır. Avrupa ceza yasaları esas alınarak yeniden kabule dilen yeni TCK kapsamında fuhuş yapanların değil de bunu yaptıranların haniyse bundan kazanç elde edenlerin cezalandırılmak istenmesi gayet yerinde bir uygulama.

Neler Hayâsızca Hareket Sayılır?

1-Alenen cinsel arzuların tatminine yönelik olan, ahlaka aykırı davranışlar.
2-Alenen cinsel ilişkide bulunma.
3-Aynı cinsler arasında da olabilir.
4-Hayvanla da olabilir.
5-Teşhircilik: Cinsel nitelikte olan, cinsel organla yapılan eylemler.

Alenen öpüşme 255.md suçunu oluşturmaz. Ama öpüşme yanında başka cinsel içerikli fiiller de varsa suç oluşabilir. Cinsiyetin önemi yoktur. Seks amaçlı otostop yapma, toplum içinde mastürbasyon yapma, toplum içinde seks yapma, kamuya açık yerlerde tuvaletini yapma (örneğin duvara işeme), otostop yaparken vücudunu teşhir etme sıklıkla bu suç kapsamında değerlendirilmektedir. Seks işçisi LGBTİ bireyler hakkında da en çok bu kapsam da kazanç amaçlı otostop yaparken vücudunu teşhir etme nedeniyle dava açılmaktadır.

 

Bu yazı ilk defa Homojen Dergi‘nin 2. sayısında yayınlanmıştır.